fbpx
Featured Image

Poskytované služby

  • Podporované dve riešenia: Pohoda, Pohoda online (mServer) Pri prvom riešení sa jedná komunikáciu prostredníctvom prenosu XML súboru. Z POHODY sa exportuje XML, ktorý sa následne importuje do Chameloona, tam sa spracuje a vytvoria sa objednávky prepravy a expedičné štítky. V druhej možnosti - POHODA ONLINE sa jedná o prepojenia prostredníctvom aplikácie mServer (od Stormware). Toto prepojenie umožňuje komfortnejší prenos údajov (nie je potrebné exportovať-importovať súbor).
  • Napojenie jedného alebo viac e-shopov z jednej administrácie
  • Spoločné prostredie pre všetkých kuriérov
  • Podporovaná tlač vo formáte A4 a A6

Podporované služby

Ostatné služby