Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii uložené výlučne na serveri www.chameleoon.sk v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám. Registrácia je realizovaná prostredníctvom služby Auth0. V tejto službe nie sú uchovávané žiadne osobné údaje, ale len údaje potrebné na prihlásenie sa a teda meno (názov užívateľa), email a heslo v zašifrovanej forme.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje: Meno (názov užívateľa) .

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri inej operácii poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod služby www.chameleoon.sk .

O vymazanie osobných údajov z databázy na www.chameleoon.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese podpora@chameleoon.sk.

O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.chameleoon.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe.